1396/03/13 - 09:50
احمد ناصری گفت: اندیشه و افکار امام باید در تمامی زمینه ها و برنامه های آموزش و پرورش، به منظور آشنایی نسل جوان با شخصیت امام راحل مد نظر قرار گیرد.
1395/08/29 - 10:41
مدرس دانشگاه فرهنگیان گفت:اولین و مهمترین در زمینه سند تحول، ایجاد فرصت مناسب برای آشنایی نمایندگان مجلس با سند تحول بنیادین است.
1395/08/29 - 10:39
معلم یکی از مدارس اردبیل توانسته لامپ های کم مصرف خراب را با هزینه ی تمام شده ی بسیار کم، دوباره به چرخه ی مصرف بازگرداند.
1395/08/22 - 09:53
سرپرست دانشگاه فرهنگیان بنت الهدی صدر اردبیل گفت: آموزش و پرورش تنها نهادی است که همه خانواده ها به آن اعتماد دارند و فرزندانشان را به آن می سپارند پس باید به این اعتماد اجتماعی توجه شود و در راستای عمیق تر شدن این اعتماد برنامه ریزی صورت گیرد.
1395/07/19 - 12:03
کودکان در پی بازی های دسته جمعی هستند و با تعامل، ارتباط، دیدن و شنیدن چیزهای جدید است که ذهن کودک نسبت به محیط پیرامون خود کنجکاو می شود.
1395/07/15 - 09:48
معاون پژوهش، برنامه ریزی و منابع نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل گفت: کمبود معلم در مدارس استان وجود ندارد بلکه کمبود در توزیع جفرافیایی نیرو است.

مقالات