یادداشت/ کارشناس فرهنگی
آمریکا از گذشته بر علیه ایران اقدامات خصمانه گسترده ای داشته است و به حمدالله همیشه در این عرصه شکست خورده است و این بار نیز باید سیلی محکمی از ایران بخورد.
یادداشت/ رویا محمد حسینی
خانواده های ایرانی فرهنگ های متفاوتی دارند و باید با توجه به این تفاوت ها آموزش های متناسبی را در نظر گرفت.
فرهنگیان استان اردبیل به مناسبت هفته حجاب و عفاف بیانیه صادر کردند.
مدیر کل آموزش و پرورش استان اردبیل گفت: مرکز اسکان بیماران صعب العلاج فرهنگی به منظور رفاه و آسایش هرچه بیشتر همکاران استانی و کشوری آماده ارائه خدمات به فرهنگیان می باشد.
1
2
3
4

مقالات

اخبار

آمریکا از گذشته بر علیه ایران اقدامات خصمانه گسترده ای داشته است و به حمدالله همیشه در این عرصه شکست خورده است و این بار نیز باید سیلی محکمی از ایران بخورد.
مدیر کل آموزش و پرورش استان اردبیل گفت: مرکز اسکان بیماران صعب العلاج فرهنگی به منظور رفاه و آسایش هرچه بیشتر همکاران استانی و کشوری آماده ارائه خدمات به فرهنگیان می باشد.
فرهنگیان استان اردبیل در آخرین جمعه ماه مبارک با حضوری گسترده مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی زدند.
رییس سابق هیئت رسیدگی به تخلفات کارمندان آموزش و پرورش استان اردبیل گفت: اقدامات زیر زمینی و تدریجی آموزش و پرورش همانند سند 2030 که بدون در نظر گرفتن قانون اساسی کشور مطرح شده است، نظام آموزشی ایران را از دین تهی می کند.
برات سلیمی گفت: نظام آموزشی احتیاجی به استناد به سند 2030 ندارد و مطمئنا راهبرد اصلی آموزش و پرورش بر اساس سند تحول بنیادین خواهد بود.