دوشنبه, 04/14/1395 - 12:28

این روز‌ها به هر کجا که می‌روی! سخن از فیش‌های نجومی و لزوم برخورد با این پدیده شوم است.بی عدالتی و بی قانونی در پرداخت های بخش دولتی ،موضوع جدیدی نیست و منحصر به این دولت یا دولت قبل هم نمی شود ،بلکه به لحاظ زمانی و مصداقی بسیار گسترده تر از مواردی است که این روزها در فضای مجازی منتشر می شود.

منبع: ابصار خبر

کاریکاتوریست:سهراب خیری