سه شنبه, 03/09/1396 - 11:49

در شرایطی که وضعیت معیشتی معلمان چنگی به دل نمی‌زند و شغل دوم و یا داشتن اضافه کار یکی از ملزومات اداره زندگی معلم است، چطور می‌توان انتظار داشت شش دانگ توجه او به آموزش در کلاس درس باشد.